GBH Dominikánská republika   |   GBH Nový Zéland   |   GBH Velká Británie   |   GBH Hong Kong   |   GBH Haiti   |   GBH Botswana   |   GBH Panama   |   GBH Svatý Vincent

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítejte na serveru společnosti GBH Private Group. V této sekci je vysvětlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám při vašem vstupu na tento server (adresu) případně poskytnete. Naším záměrem je chránit vaše údaje na Internetu stejným způsobem, jakým jsou chráněny při jiných způsobech našeho styku s vámi: na pobočkách, přes bankomaty (ATM) nebo prostřednictvím telefonického styku.

Zásady GBH Private Group při ochraně osobních údajů na Internetu

  1. Při vstupu na tento server (adresu) můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás, zjistit si další možnosti rozvoje vaší profesní kariéry u GBH Private Group, nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby přidané hodnoty, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli údaje.
  2. Jestliže nám poskytnete vaše osobní údaje, jako např. adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, ledaže jsme vás o tom informovali a obdrželi k tomu váš souhlas či to po nás bylo požadováno právními předpisy. Tyto informace, podobně jako informace o vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti (jak je stanoví platné obchodní podmínky) a principů zachování bankovního tajemství.
  3. GBH Private Group nebo některá z dceřiných společností nikdy nezasílá svým zákazníkům e-mailem nebo poštou, případně telefonicky žádosti o poskytnutí vašeho přístupového hesla a pinu k internetovému bankovnictví, platebním kartám a k jiným produktům banky. Pokud se s takovým jednáním setkáte nevyzrazujte nikomu za žádných okolností vaše údaje o hesle a pinu a věc ihned bezodkladně nahlaste bance.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na legal@gbhholding.com